MultiMill – Beveilig uw recreatieplezier

Nederland is van oudsher een reizende en avontuurlijke natie. En omdat het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan, kiezen steeds meer mensen voor een actieve besteding van vrije tijd. In hun eigen boot trekt men er op uit om aan de werkdrukte te ontkomen. Dit plezier wordt steeds meer overschaduwd als gevolg van schade veroorzaakt door diefstal en/of inbraak. Voor de recreant een bron van ergernis of zelfs een voortijdig einde van het vakantie plezier. Voor verzekeraars zelfs een reden om jaarlijks de verzekeringspremie bij te stellen. 

Hoe kan men dit voorkomen? Eigenaren kunnen hun bezit natuurlijk afdoende verzekeren en een locatie kiezen waar het risico tot een minimum beperkt wordt. Echter een ongeluk zit in een klein hoekje en een simpele waarschuwing was voldoende geweest om diefstal te voorkomen. Dus beveilig uw kostbaar bezit!!!!